Praesidia

Praesidia

Klik rechts op het jaartal waarvan jij graag de praesidiumleden wil zien.

Huidig praesidium:

Praeses · Gerbren De Smet v. Gerrie

Vicepraeses · Laure Meert

Penningmeester · William Gommers

Cantor · Hëike Masschelein

Feest · Leena Bolsens

Cultuur · Lauren Corten

Sport · Cindy Monballieu

PR · Flor De Smet

Zedenmeester · Jens Verburgh

Schachtentemmer · Tine Bols

Peter · Maarten Boucquez